Event Title... 01.01.2011 12:00

Gaapstokken Twitter

Contributie

Contributie

Beste leden,

Wat een rare tijd zitten we toch.
We hebben er allemaal last van, maar we gaan niet bij de pakken neerzitten.

We stellen de jaarvergadering maximaal 10 maanden uit. Er is nog gekeken door het bestuur het digitaal te doen, maar dit is voor ons helaas niet haalbaar.

We gaan wel wat zaken doorvoeren:

  • Peter Verheijen stopt met de jeugd en is niet herkiesbaar, wordt overgenomen door Monique Heemskerk.
  • Richard Nieters stopt en is niet herkiesbaar.

Omdat we dit jaar door de corona een ander seizoen draaien, hebben we de contributie voor komend seizoen aangepast.

Hierbij de tarieven voor contributie 2020/2021, dit is eenmalig voor komend jaar.

  • Volwassen €20,= p.p.
  • Jeugd €20,= p.p.
  • Club 111 is komen te vervallen en daarvoor in de plaats komt:
    Vrienden van de Gaapstokken €100,= per (bedrijf)naam.
    Voor meer info zie onze site.

Om het u makkelijk te maken kunt u betalen via deze link

Of ga naar www.webshopcvdegaapstokken.nl

We hopen er op dat u ons dit jaar wil blijven steunen.
Mocht u toch gewoon de oude bedragen willen overmaken mag dat natuurlijk altijd.
Vermeld even bij de betaling als u voor meerdere betaald de namen in de opmerking alsjeblieft.

Met carnavaleske groet,
Het Betstuur van CV de Gaapstokken.

Prinsenparen 2019 2020

banner2019 2020

Sponsors bedankt!

meer-sponsors