C.V. de Gaapstokken

LISSE

Bekendmaking Prinsenparen 09.11.2019 20:00 21 Dagen

Gaapstokken Twitter

Huisregelement

Huisregels Avondje uit in Lisse 2019


Om het evenement zo veilig en rustig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie een aantal huisregels opgesteld. Bij betreding van het evenemententerrein ga je automatisch akkoord met deze huisregels.  

Opvolgen aanwijzingen en instructies:

Aanwijzingen en instructies van de organisatie en/of het beveiligingspersoneel dienen direct opgevolgd te worden. Bij verdenking van een op het terrein verboden feit mag de beveiliging fouilleren. Het weigeren van een controle heeft tot gevolg dat de toegang tot het evenement zal worden ontzegd.  

Drugsbeleid:

Dit evenement is drugsvrij! Het is verboden om op het gehele evenemententerrein drugs te gebruiken, te bezitten en te verhandelen. Dit verbod geldt ook voor het buitenterrein (o.a. parkeerterrein en fietsenstalling). Hier wordt dan ook streng op toegezien. Bij constatering hiervan zal je van het evenemententerrein worden verwijderd en indien noodzakelijk worden overgedragen aan de politie.  

Voordat je het evenement betreedt heb je de mogelijkheid om zonder gevolgen drugs te deponeren in de daarvoor bestemde drugstonnen.

Roken:

Het is verboden om te roken in alle gebouwen op het evenemententerrein. De organisatie biedt rokers de gelegenheid om in het rookgedeelte, nabij de toilettenkarren, te roken.  

Toegangsbewijs:

Er kan alleen toegang tot het evenement worden verschaft indien je in het bezit bent van een geldig toegangsbewijs. Geldige toegangsbewijzen kunnen worden verkregen bij op de website benoemde verkooppunten. Eenmaal gekochte toegangsbewijzen kunnen niet worden teruggenomen. De organisatie adviseert dringend geen tickets via derden aan te schaffen en waarschuwt voor valse toegangsbewijzen.

Na het verlaten van het evenemententerrein komt het recht op toegang tot het evenemententerrein te vervallen. Er worden geen stempels gegevens.  

Bij constatering van onrechtmatigheden zoals, maar niet beperkt tot, (poging tot) gebruik van (valse) entreebewijzen, wordt aangifte gedaan bij de politie.  

Minimum leeftijd:

Personen onder de 18 jaar zullen niet worden toegelaten. Ook niet onder begeleiding van een ouder, voogd en/of andere meerderjarige.  

Legitimatie:

Op verzoek van een organisatie- en/of beveiligingsmedewerker dien je je te kunnen legitimeren. Indien je geen geldige legitimatie kunt overhandigen wordt je de toegang tot het evenement ontzegd zonder recht op restitutie van het entreegeld. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan een paspoort, Nederlandse Identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs. Kopieën hiervan zullen niet worden geaccepteerd.

Toegangscontrole:

Iedere bezoeker zal bij het betreden van het evenemententerrein worden gecontroleerd door een beveiligingsmedewerker. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van hetzelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang tot het evenement zal worden geweigerd.  

Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.  

Onder invloed:

Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal je de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder dat er recht is op restitutie van het toegangsbewijs.  

Eigen consumpties:

Het is verboden om het evenement met zelf meegenomen etenswaren en (alcoholische) dranken te betreden. Hier wordt streng op toegezien.

Voordat je het evenement betreedt heb je de mogelijkheid om zonder gevolgen dranken en etenswaren te deponeren in de daarvoor bestemde vuilbakken.

Het is verboden om het terrein met het volgende te betreden:

Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, vlaggen, stokken, paraplu’s, wandelstokken (medische krukken en hulpmiddelen uitgezonderd), (huis)dieren, spandoeken, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek-, vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, vloeistoffen, fakkels, vervoersmiddelen, professionele video-, audio-, opname-, en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan digitale compact camera’s en mobiele telefoons met een camera/foto functie). Neem bij twijfel contact op met de organisatie.

Handel en verkoop:

Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerterreinen handelswaren te verkopen of te koop aan te bieden.  

Promotionele activiteiten:

Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerterreinen flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.  

Garderobe:

Op het evenemententerrein is een garderobe aanwezig. Echter ben je zelf verantwoordelijk voor je spullen. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar het evenement. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies of diefstal van je eigendommen.

Toiletten:

Het is niet toegestaan met meerdere personen tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden op het gehele evenemententerrein en in de omliggende omgeving van het evenement. Bij constatering van wildplassen zal je van het evenement worden verwijderd.

Voorwerpen en objecten:

Het is verboden om podia, tenten, bomen, bouwwerken, hekken of andere objecten op het terrein te beklimmen. Tevens is het niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het terrein mee te nemen.

Video-, foto- en geluidsopnamen:

Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video, foto- en geluidsopnamen waar hij/zij mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.  

Parkeren/rijwielstalling:

Fietsen en voertuigen dienen op de daarvoor aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien je je hier niet aan houdt loop je het risico dat je voertuig wordt verwijderd. Instructies van de organisatie en beveiligingspersoneel dienen opgevolgd te worden.  

Geluidsniveau:

Op het evenement zal harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert om af en toe een rustige ruimte op te zoeken zodat je oren wat rust kunnen krijgen. Het dragen van oordopjes wordt geadviseerd om gehoorschade te voorkomen.  

Programma:

Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet door gaan van een of meer acts kan er geen restitutie van entreebewijzen of andersoortige kosten plaatsvinden. Er zal te allen tijde worden geprobeerd een vervangende act van hetzelfde niveau met een gelijksoortige muziekstijl te programmeren.  

Eigen risico:

Betreding van het gehele evenemententerrein geschiedt op eigen risico. De organisatie dan wel medewerkers die voor de organisatie werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoekers van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.  

Calamiteiten:

Indien er een calamiteit voordoet waarbij de gebouwen van het evenement ontruimd dienen te worden, verzoekt de organisatie alle aanwezig rustig naar het podium van het hoofdvoetbalveld achter de gebouwen te begeven. Volg bij een ontruiming zonder enige vorm van weerstand de instructies van de organisatie en/of het beveiligingspersoneel op.

Overige situaties:

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.  

 

BIJ HET NIET NALEVEN VAN DE HUISREGELS ZAL DE TOEGANG WORDEN GEWEIGERD/ONTZEGD ZONDER RESTITUTIE VAN HET ENTREEBEWIJS.

INDIEN DE TOEGANG WORDT GEWEIGERD/ONTZEGD DIEN JE DIRECT HET EVENEMENTENTERREIN TE VERLATEN.

Prinsenparen 2018 2019

PrinsenParen18 19

Sponsors bedankt!

meer-sponsors